MENULIS dan membaca merupakan dua mata rantai yang melahirkan setiap inspirasi. Sebuah inspirasi akan menguatkan ide/gagasan untuk berkarya tanpa mengenal tempat, ruang,